Isabel 3
isabel3

La candidata a la alcaldia de Xixona pel PSPV-PSOE és Isabel López

Nascuda a Xixona, el 1971, va realitzar els seus estudis de periodisme a Madrid, professió que ha vingut exercint a empreses de Xixona i Alacant fins a l’any 2007, moment que s’incorpora a l’Ajuntament de Xixona.

Es regidora des de 2003. Tinyent d’alcalde des de 2007.

La candidata a la alcaldia de Jijona por el PSPV-PSOE es Isabel López

Nacida en Jijona  en 1971, realizó sus estudios de periodismo en Madrid, profesión que ha venido ejerciendo en distintas empresas en Jijona y Alicante hasta el año 2007 que se incorpora al Ayuntamiento de JIjona.

Es concejal desde el año 2003. Teniente de Alcalde desde el año 2007.